Webhosting

Systémy na ukladanie dát

Webhosting

Webhosting je služba, ktorá umožňuje umiestniť vašu webovú stránku na server, ktorý je dostupný pre ľudí na celom svete prostredníctvom internetu.

Existuje niekoľko typov webhostingových služieb, ako napríklad:

Pri výbere webhostingového poskytovateľa je dôležité zvážiť vaše potreby a rozpočet.

Informačné technológie
Ako vybrať vhodný hosting

Ako vybrať vhodný hosting

WEBHOSTING PRE VAŠE PODNIKANIE

Multihosting

Multihosting je služba, ktorá umožňuje užívateľom hostovať viac ako jeden webový súbor na jednom serveri s jedným účtom. To umožňuje užívateľom ušetriť náklady a zjednodušiť správu viacerých webových stránok.

Graf pre multihosting
Multihosting 55%
Multihosting 92%
Multihosting

Individuálny prístup

NAŠA PRÁCA NÁS BAVÍ
Bezpečný a rýchly web s SSL

SSL certifikát zadarmo

SSL certifikát (Secure Socket Layer) je bezpečnostný dokument, ktorý identifikuje webový server ako dôveryhodný. Používa sa na zabezpečenie prenosu dát medzi webovým serverom a klientským zariadením (napr. počítačom alebo mobilným telefónom) pomocou šifrovania. To znamená, že akékoľvek informácie, ktoré sú prenášané cez túto webovú stránku (napr. heslá alebo platobné informácie), sú chránené pred zneužitím. SSL certifikáty sú často označené ikonou zámku v adresnom riadku prehliadača.

Vďaka HTTPS a SSL vyššia rýchlosť načítania Vášho obsahu.

Rýchlosť načítania stránky
Bez SSL certifikátu 55%
Použitý SSL certifikátu 88%

Rýchlejšie načítanie webstránky

Zámok ako znak bezpečnosti

100% zabezpečenie komunikácie

Profesionálne riešenia pre váš biznis

Cloud a servery

Cloud computing: Je to model poskytovania informačných technológií, kde sa užívateľom poskytuje prístup k centrálne správanej a skálovateľnej sieti serverov prostredníctvom internetu. Užívatelia môžu využívať služby, ako je úložisko, výpočty a aplikácie, bez nutnosti starostlivosti o fyzické zariadenia.

Servery: Sú to počítače, ktoré poskytujú služby a údaje ostatným počítačom v sieti. Servery môžu hostovať webové stránky, uchovávať a sprístupňovať údaje a poskytovať rôzne aplikácie. Fyzické servery sú vlastnené a spravované jednotlivými organizáciami a môžu byť umiestnené v ich priestoroch alebo v datacentre.

Cloud a servery
Viac info

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Kvalitný webhosting, individuálny prístup
Profesionálne riešenia pre váš biznis

Špičkové serverové riešenia

Virtuálny server

Virtuálne servery (Virtual Private Server, VPS) sú virtuálne počítače, ktoré fungujú ako oddelené jednotky na jednom fyzickom serveri. Každý virtuálny server má svoje vlastné operačné systémy, aplikácie a údaje, ako keby bol samostatným fyzickým počítačom.

Virtuálne servery sú populárne pre hostovanie webových stránok, pretože poskytujú väčšiu flexibilitu a kontrolu ako zdieľaný hosting, ale sú lacnejšie ako dedikované servery. VPS hosting umožňuje nastaviť vlastný operačný systém, inštalovať aplikácie a nastaviť sieťové konfigurácie.

Virtuálne servery tiež poskytujú väčšiu bezpečnosť ako zdieľaný hosting, pretože každý virtuálny server má oddelené zdroje a kontrolné prvky. To znamená, že ak jeden virtuálny server dôjde k zastaveniu alebo zlyhania, neovplyvní to ostatné virtuálne servery na tej istej fyzickej infraštruktúre.

Virtuálne dátové centrum

Virtuálne dátové centrum (VDC) je virtuálna verzia fyzického dátového centra, ktoré poskytuje klientom možnosť využívať výpočtové zdroje, úložný priestor a sieťové služby cez cloudovú infraštruktúru. VDC umožňuje organizáciám hostovať, spravovať a prevádzkovať IT aplikácie a údaje bez nutnosti vlastniť a prevádzkovať fyzické infraštruktúry.

Virtuálne dátové centrum umožňuje jednoduchšie a efektívnejšie spravovať IT prostredie, pretože všetky zdroje sú dostupné cez cloud a sú spravované poskytovateľom služieb. To znamená, že organizácie nemusia investovať do fyzických zdrojov a môžu jednoduchšie zvýšiť alebo znížiť svoje IT potreby v závislosti na potrebách.

Virtuálne dátové centrum tiež umožňuje organizáciám lepšie spravovať bezpečnosť a zálohovanie údajov, pretože všetky údaje sú uložené v bezpečnom prostredí a môžu byť zálohované a obnovené z jednotlivých kópií.

Dedikovaný server

Dedikovaný server je fyzický server, ktorý je plne určený pre jedného klienta. Tým sa rozlišuje od zdieľaného hostingu alebo virtuálnych serverov, kde jeden fyzický server môže hostiť viacero klientov.

Dedikovaný server poskytuje klientovi maximálnu kontrolu a flexibilitu pri spravovaní svojich IT zdrojov. Klient má plnú kontrolu nad operačným systémom, aplikáciami a údajmi na serveri a môže si nastaviť sieťové a bezpečnostné konfigurácie.

Dedikovaný server je vhodný pre organizácie s vysokými požiadavkami na výkon, bezpečnosť a súkromie. Tieto organizácie často potrebujú hostovať kritické aplikácie alebo údaje, ktoré vyžadujú vysoký výkon a záruky, že nebudú ovplyvnené inými klientmi na rovnakom serveri.

Cena dedikovaného servera môže byť vyššia ako cena zdieľaného hostingu alebo virtuálneho servera, pretože klient platí za celý server. Avšak, pre organizácie s vysokými požiadavkami na výkon a bezpečnosť môže byť dedikovaný server cenovo výhodný v porovnaní s nákladmi na vlastnú fyzickú infraštruktúru.

Monitoring servera

Monitoring servera je proces sledovania stavu a výkonu serverov, aby sa zabezpečilo, že fungujú bez prerušení a sú v dobrej kondícii. Cieľom monitoringu servera je detekovať problémy a odstraňovať ich včas, predtým ako ovplyvnia konečných používateľov.

Niektoré z hlavných funkcií monitorovania servera sú:

  1. Sledovanie výkonu: Monitorovanie výkonu servera, ako je využitie CPU, pamäte a diskového priestoru, aby sa zabezpečilo, že server zostáva v dobrej kondícii.
  2. Hlásenie chýb: Detekcia a hlásenie chýb alebo problémov s serverom, aby mohli byť okamžite opravené.
  3. Udržiavanie bezpečnosti: Monitorovanie a hlásenie potenciálnych bezpečnostných rizík, ako sú útoky alebo neoprávnený prístup.
  4. Grafické zobrazenie: Použitie grafických nástrojov na zobrazovanie dát o výkone a stave servera, aby bolo ľahšie rozpoznať problémy.
  5. Automatizácia: Použitie automatizačných nástrojov na monitorovanie a hlásenie problémov, aby sa minimalizovalo manuálne monitorovanie.

Monitoring servera je kľúčový pre správu servera, pretože umožňuje odhaľovať a riešiť problémy skôr, ako ovplyvnia prevádzku aplikácií a služieb.

Storage

Storage (úložisko) je služba alebo technológia, ktorá umožňuje ukladať a udržiavať dáta a súbory. Môže sa jednať o lokálne úložisko na počítači alebo o vzdialené úložisko v cloudu.

Existuje veľa rôznych typov úložiska, ako napríklad:

  1. Diskové úložisko: Používa sa na ukladanie dát a súborov na pevný disk počítača alebo servera.
  2. Klientsko-serverové úložisko: Tento typ úložiska je vzdialené úložisko, kde dáta sú ukladané na serveri a klienti sa k nim pripájajú pomocou siete.
  3. Cloud storage: Toto je typ vzdialeného úložiska, ktorý umožňuje ukladať dáta v cloudu. Môže byť výhodný pre organizácie, pretože poskytuje vysokú dostupnosť a redundanciu dát.
  4. Úložisko objektov: Tento typ úložiska je založený na ukladaní objektov, ako sú súbory alebo obrázky, namiesto blokov alebo sektorov ako v prípade diskového úložiska.

Výber správneho typu úložiska závisí od potrieb organizácie, ako sú nároky na dostupnosť, bezpečnosť, výkon a cena.

Správa servera

Správa servera zahrňuje rôzne úlohy a aktivity, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie a udržiavanie serverov.

01. Inštalácia a konfigurácia

Inštalácia operačného systému a aplikácií na server, ako aj konfigurácia základných nastavení, ako sú sieťové nastavenia, zabezpečenie atď.

02. Aktualizácie a opravy

Pravidelné aktualizácie softvéru a operačného systému, ako aj opravy chýb alebo bezpečnostných dier.

03. Monitoring a údržba

Sledovanie výkonu servera a jeho stavu, ako aj pravidelná údržba, aby sa zabezpečilo, že server bude fungovať bez prerušení.

04. Zálohovanie a obnova dát

Pravidelné zálohovanie dát a systému, aby sa zabezpečilo, že dáta budú k dispozícii v prípade zlyhania hardvéru alebo iných problémov.

05. Bezpečnosť

Ochrana servera a dát pred útokmi alebo neoprávneným prístupom, ako aj implementácia bezpečnostných opatrení, ako sú firewally, šifrovanie a autentifikácia.
Monitoring servera
Scroll to Top