Ako nastaviť e-mail

Nastavenie e-mail pošty a portov

Pri konfigurovaní emailového klienta je nevyhnutné ako meno pre prihlásenie (login name) uviesť celú emailovú adresu (pre príjem i odosielanie pošty). V prípade použitia SSL spojenia je potrebné akceptovať certifikát. V prípade, že užívateľ zadáva nesprávne meno alebo heslo viac krát po sebe, server bude istý čas blokovať jeho IP adresu – ďalšie pokusy o prihlásenie sa tak nepodaria. Je to ochrana proti brute-force útokom. V prípade nutnosti je možné použit web-mail rozhranie.
Príjem pošty
variant pripojenia Typ spojenia zabezpečenie číslo portu poznámka
1. IMAP STARTTLS 143 odporúčané nastavenie
2. IMAP žiadne 143
3. IMAP SSL/TLS 993
4. POP3 SSL 995
5. POP3 žiadne 110
Odosielanie pošty
6. SMTP SSL/TLS 465 odporúčané nastavenie
7. SMTP TLS/Start TLS 587 odporúčané nastavenie
8. SMTP žiadne 25 (2525) port 25 býva často blokovaný poskytovateľmi internetu
Voľné domény

Nastavenie mail účtu server mx2.luneta.sk pre odosielanie / SMTP

mx2.luneta.sk / smtp 465
mx2.luneta.sk / smtp 587
Viac info

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Luneta s.r.o. – Konzultačné služby IT a outsourcing
Scroll to Top