Sieťová infraštruktúra

Stabilná, rýchla a dostupná počítačová sieť

Sieťová infraštruktúra

Sieťovú infraštruktúru tvoria aktívne a pasívne prvky vzájomne prepojené .

Sieťová infraštruktúra by mala byť navrhnutá tak, aby bola robustná, redundantná a zabezpečená. Aby sa zabezpečilo, že sieť bude fungovať správne a nebude ohrozená, je potrebné ju pravidelne aktualizovať a skúmať.

Sieťová infraštruktúra

Pripojenie z domu

Ak sa potrebujete pripojiť do svojej siete z domu alebo iného miesta, zriadime vám bezpečné pripojenie VPN. Pre vašu bezpečnosť je VPN pripojenie šifrované. Pripojiť sa môžete k vašim serverom, pristupovať k súborom, tlačiarňam alebo pracovať vzdialene na počítači.

Bezpečná sieť

Nastavíme a skontrolujeme vám sieť proti útočníkom a neželanému prístupu k vašim dátam. Napríklad nastavením firewallu alebo oddelením WiFi siete pre interných pracovníkov a pre návštevy. Nastavíme vám bezpečné pripojenie na internet a váš firewall tak, aby nikto neoprávnený nemohol pristupovať k vašim údajom.

Rýchla sieť a internet

Sieťové prvky nastavíme a vyberieme tak, aby ste mali najvyššiu možnú rýchlosť pripojenia na internet alebo k serveru. Pomôžeme vám vybrať správne internetové pripojenie, zabezpečíme jeho optimálne a bezpečné napojenie na počítače a sieť.

Viac info

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Správa siete a jej bezpečné nastavanie.
Scroll to Top