IT Outsourcing

IT OUTSOURCING
Profesionálne IT služby a správa IT​

IT outsourcing pre malé aj veľké firmy

IT outsourcing je proces, pri ktorom organizácia outsourcuje (prenajíma) svoje IT funkcie a úlohy externému poskytovateľovi služieb. IT outsourcing môže zahŕňať rôzne druhy služieb, ako napríklad:

Výhody IT outsourcing

Ušetrenie nákladov

Organizácia môže ušetriť peniaze tým, že outsourcuje IT funkcie, pretože nemusí platiť mzdy interným zamestnancom a náklady na vybavenie.

Flexibilita

Organizácia môže prispôsobiť rozsah a dĺžku outsourcingového kontraktu svojim potrebám.

Zvýšenie efektívnosti

Externý poskytovateľ služieb

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Oblasti IT outsourcingu

Scroll to Top