Domény

Doména je unikátne meno

Doména je unikátne meno, ktoré identifikuje webovú stránku alebo online zdroj na internete. Je to časť webovej adresy, ktorá nasleduje po „www“ a pred „.com“ (alebo inou koncovkou, ako napríklad „.org“ alebo „.gov“). Napríklad v adrese „www.example.com“ je doménou „example“.

Domény sa registrujú jednotlivcami alebo organizáciami a spravujú sa registrátormi domén. Doména sa môže registrovať na určitú dobu, zvyčajne jeden až desať rokov, po ktorú musí byť obnovená. Keď sa doména zaregistruje, môže sa s ňou spájať jedna alebo viac IP adries, ktoré sa používajú na nájdenie webového servera, na ktorom sa nachádza webová stránka s danou doménou.

Zaregistrujeme Vám doménu.

Domény
Domény

Doména je unikátny názov pre internetovú stránku, ktorý identifikuje jej umiestnenie na sieti. Je to jedinečný identifikátor internetových stránok, ako napríklad „www.google.com„. Doména môže byť registrovaná a držaná jednotlivcami alebo organizáciami a slúži ako adresa, ktorou sa môžu návštevníci dostať na vašu webovú stránku.

Áno, potrebujete mať doménu, aby ste mohli mať webstránku. Doména slúži ako adresa pre vašu webovú stránku a umožňuje návštevníkom pristupovať k nej cez internet. Bez domény by ste museli použiť IP adresu k prístupu k vašej stránke, čo je pre návštevníkov ťažké zapamätať a neprehľadné. Registráciou domény ju môžete priradiť k vašej webovej stránke a ľahko ju zdieľať s ostatnými.

Tu je krok za krokom návod, ako zaregistrovať novú doménu:

 1. Vyhľadajte registrátora domén: Existuje veľa registrátorov domén, ktorí ponúkajú služby registrácie domén. Vyberte si spoľahlivého registrátora a prejdite na ich webovú stránku.
 2. Skontrolujte dostupnosť domény: Skontrolujte, či je požadovaná doména k dispozícii pomocou nástroja na kontrolu dostupnosti domén na webovej stránke registrátora.
 3. Registrujte doménu: Ak je požadovaná doména k dispozícii, môžete ju zaregistrovať pomocou registračného formulára na webovej stránke registrátora. Bude vás vyzvať, aby ste zadali svoje osobné údaje a platobné informácie.
 4. Zaplaťte za registráciu: Po úspešnom vyplnení registračného formulára budete požiadaní o zaplatenie registračného poplatku. Môžete zaplatiť pomocou kreditnej karty alebo iných platobných možností, ktoré vám ponúka registrátor.
 5. Potvrďte registráciu: Po úspešnom zaplatení registračného poplatku dostanete potvrdenie o registrácii domény a ďalšie pokyny od registrátora.
 6. Nastavte DNS server: Pre pripojenie vašej domény k webovej stránke je potrebné nastaviť DNS servery. Informácie o tom, ako to urobiť, by vám mal poskytnúť registrátor.

Top-level domény (TLD) sú najvyššie úrovne v systéme internetových domén. Sú umiestnené na konci domény a označujú kategóriu, do ktorej daná doména patrí. Príklady top-level domén sú „.com“, „.org“, „.net“ a „.gov“.

Národné domény (ccTLD) sú krajinské kódy ako napríklad „.fr“ pre Francúzsko, „.de“ pre Nemecko a „.uk“ pre Spojené kráľovstvo. Národné domény sú často špecifické pre daný kraj a sú regulované štátom alebo organizáciou.

Všeobecne platí, že top-level domény sú vhodnejšie pre globálne alebo medzinárodné webové stránky, zatiaľ čo národné domény sú vhodnejšie pre lokálne alebo krajinské stránky.

Tu je krok za krokom návod, ako obnoviť domény:

 1. Prejdite na webovú stránku registrátora domén: Prejdite na webovú stránku registrátora, ktorý ste použili na zaregistrovanie vašich domén.
 2. Prihláste sa do svojho účtu: Prihláste sa do svojho účtu pomocou svojho používateľského mena a hesla.
 3. Zvoľte domény na obnovu: V zozname vašich domén vyberte domény, ktoré chcete obnoviť.
 4. Zaplaťte obnovný poplatok: Po výbere domén na obnovu budete požiadaní o zaplatenie obnovného poplatku.
 5. Potvrďte obnovu: Po úspešnom zaplatení obnovného poplatku by ste mali dostať potvrdenie o obnove vašich domén.
 6. Skontrolujte stav domén: Niekoľko hodín po potvrdení obnovy by ste mali skontrolovať stav vašich domén, aby ste sa uistili, že sú správne obnovené.

Všeobecne platí, že registrátori domén vám umožňujú obnoviť domény niekoľko týždňov pred ich expiráciou, aby ste sa vyhli stratám vašich domén. Je dôležité sledovať dátum expirácie vašich domén a obnoviť ich včas.

DNS (Domain Name System) je systém, ktorý umožňuje prevádzať názvy webových stránok na IP adresy. Keď používateľ zadá názov webovej stránky do svojho prehliadača, DNS preveruje názov stránky a vráti IP adresu servera, na ktorom je stránka hostovaná. Táto IP adresa sa potom použije na načítanie stránky v prehliadači.

DNS je dôležitý pre prevádzanie názvov webových stránok na IP adresy, aby sa ľuďom uľahčilo zadávanie názvov stránok a aby sa zabránilo zámene IP adries. DNS tiež umožňuje prevádzať názvy stránok dinamicky, takže keď sa IP adresa servera zmení, môže byť názov stránky stále správne prevádzaný na novú IP adresu.

Presmerovanie (Redirection) je proces, ktorý presmeruje návštevníka z jednej webovej stránky na inú webovú stránku. Keď používateľ zadá adresu presmerovanej stránky do prehliadača, prehliadač automaticky presmeruje používateľa na cieľovú stránku.

Alias (Alias Domain) je názov domény, ktorý sa používa ako synonymum pre inú doménu. Napríklad, ak máte primárnu doménu example.com a chcete mať ďalšiu doménu, napríklad example.net, ako alias, keď používateľ zadá example.net do prehliadača, bude presmerovaný na example.com. Tým sa uľahčuje používateľom zadávanie názvov stránok a zároveň sa zabráni zámene stránok.

Oba presmerovanie a alias sa často používajú na riešenie rôznych úloh, ako je napríklad presmerovanie starých stránok na nové stránky, premena názvov stránok alebo prekladanie názvov stránok do iných jazykov.

Ako má vyzerať doména

Doména by mala byť jedinečným a zrozumiteľným názvom pre vašu webovú stránku. Ideálne by mala:

Ako má vyzerať doména

Registrácia domény

Registrácia domény je proces, pri ktorom si zaregistrujete názov svojej webovej stránky ako unikátnu internetovú adresu. Nasledujúce kroky vás prevedú procesom registrácie domény:

 1. Vyhľadajte dostupné názvy domén: Skontrolujte, či názov domény, ktorý ste si vybrali, je k dispozícii na registráciu.
 2. Zaregistrujte si účet u registrátora domén: Vyberte si registrátora domén a zaregistrujte si u neho účet.
 3. Vyberte si a zaregistrujte doménu: Vyberte si dostupnú doménu a zaregistrujte ju prostredníctvom registrátora domén.
 4. Platba: Zaplaťte poplatky za registráciu domény.
 5. Konfigurácia DNS: Nastavte DNS server pre svoju doménu tak, aby sa spojila s vašou webovou stránkou.
 6. Overte registráciu: Overte, či bola registrácia domény úspešná a či je doména funkčná.

Výber správneho registrátora domén je dôležitý pre úspešnú registráciu a udržanie vašej domény. Nezabudnite skontrolovať funkcie, poplatky a kvalitu služieb registrátora pred jeho výberom.

Prevod domény

Aby ste preniesli svoju doménu k nám, budete potrebovať nasledujúce kroky:

 1. Overte svoju vlastnícku právomoc nad doménou: Potvrdte, že ste skutočným vlastníkom domény prostredníctvom registrátora domén, ktorý vlastníte.
 2. Získajte autorizačný kód (Auth Code): Autorizačný kód je jedinečný kód, ktorý vám poskytne váš aktuálny registrátor domén, a ktorý je nevyhnutný na prenos domény.
 3. Vytvorte si účet u nás: Vytvorte si účet u nás a zaregistrujte sa ako nový registrátor domén.
 4. Preneste doménu: Použite autorizačný kód a informácie o svojom účte na prenesenie domény k nám.
 5. Overte prenos: Po prenesení domény, overte, či bol prenos úspešný a či je doména funkčná pod našim správcom.

Je dôležité, aby ste pozorne prešli všetkými krokmi, aby bol prenos úspešný a aby sa zabránilo chybám. Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti, neváhajte sa obrátiť na našu podporu.

Zistite všetko o doméne.

Čo je WHOIS?

WHOIS je protokol a databáza, ktorá uchováva informácie o registrovaných doménach a ich vlastníkoch. WHOIS slúži ako verejný register pre informácie o doménach, ako sú meno vlastníka, kontaktné informácie, dátum registrácie a dátum expirácie. Tieto informácie môžu byť použité pre rôzne účely, napríklad pre overovanie autenticity webovej stránky alebo pre vyhľadávanie kontaktných informácií v prípade súdneho sporu. WHOIS služby sú poskytované registrátormi domén a sú k dispozícii pre verejnosť.
Čo je WHOIS?

Registrátor a držiteľ domény

Registrátor domén je spoločnosť alebo organizácia, ktorá poskytuje služby registrácie domén. Táto spoločnosť zaregistruje názov domény za vás a uchováva informácie o doméne v databáze WHOIS.

Držiteľ domény je osoba alebo organizácia, ktorá má právo používať a kontrolovať danú doménu. Držiteľom domény môže byť fyzická alebo právnická osoba a jeho údaje sú uvedené v databáze WHOIS.

Je dôležité si uvedomiť, že držiteľom domény môže byť niekto iný ako registrátor. Napríklad, môžete si zakúpiť doménu od registrátora, ale stať sa držiteľom domény až po úspešnom zaregistrovaní domény na vaše meno.

Dátum exspirácie

Dátum exspirácie domény je dátum, po ktorom končí platnosť registrácie domény. Po tomto dátume môže byť doména uvoľnená pre registráciu pre niekoho iného alebo môže byť automaticky obnovená registrátorom. Je dôležité si uvedomiť, že ak chcete udržať svoju doménu registrovanú, je nutné ju pred dátumom exspirácie obnoviť.

Väčšina registrátorov domén poskytuje možnosť automatického obnovenia domény pred jej exspiráciou, aby ste nemuseli ručne obnovovať registráciu. Ak nechcete používať túto funkciu, je nutné ručne obnoviť registráciu alebo ju predať niekomu inému.

Ak zabudnete obnoviť registráciu domény a dátum exspirácie prejde, môže to mať vážne následky pre vašu webovú stránku a emailové služby spojené s danou doménou. Preto je dôležité si udržiavať prehľad o dátume exspirácie vašej domény.

Dostupnosť domény

Dátum exspirácie domény je dátum, po ktorom končí platnosť registrácie domény. Po tomto dátume môže byť doména uvoľnená pre registráciu pre niekoho iného alebo môže byť automaticky obnovená registrátorom. Je dôležité si uvedomiť, že ak chcete udržať svoju doménu registrovanú, je nutné ju pred dátumom exspirácie obnoviť.

Väčšina registrátorov domén poskytuje možnosť automatického obnovenia domény pred jej exspiráciou, aby ste nemuseli ručne obnovovať registráciu. Ak nechcete používať túto funkciu, je nutné ručne obnoviť registráciu alebo ju predať niekomu inému.

Ak zabudnete obnoviť registráciu domény a dátum exspirácie prejde, môže to mať vážne následky pre vašu webovú stránku a emailové služby spojené s danou doménou. Preto je dôležité si udržiavať prehľad o dátume exspirácie vašej domény.

Technické parametre

Dátum exspirácie domény je dátum, po ktorom končí platnosť registrácie domény. Po tomto dátume môže byť doména uvoľnená pre registráciu pre niekoho iného alebo môže byť automaticky obnovená registrátorom. Je dôležité si uvedomiť, že ak chcete udržať svoju doménu registrovanú, je nutné ju pred dátumom exspirácie obnoviť.

Väčšina registrátorov domén poskytuje možnosť automatického obnovenia domény pred jej exspiráciou, aby ste nemuseli ručne obnovovať registráciu. Ak nechcete používať túto funkciu, je nutné ručne obnoviť registráciu alebo ju predať niekomu inému.

Ak zabudnete obnoviť registráciu domény a dátum exspirácie prejde, môže to mať vážne následky pre vašu webovú stránku a emailové služby spojené s danou doménou. Preto je dôležité si udržiavať prehľad o dátume exspirácie vašej domény.

Viac info

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Konzultačné služby IT a outsourcing. IT bezpečnosť vybudovanie bezpečných počítačových systémov.

Koľko vlastne taká registrácia domény stojí?

.sk

13,- Eur / rok

bez DPH
od druhého roku 13,32 Eur

.eu

13,- Eur / rok

bez DPH
od druhého roku 13,32 Eur

.cz

13,- Eur / rok

bez DPH
od druhého roku 13,32 Eur

.online

13,- Eur / rok

bez DPH
od druhého roku 13,32 Eur

.com

13,- Eur / rok

bez DPH
od druhého roku 13,32 Eur

.site

13,- Eur / rok

bez DPH
od druhého roku 13,32 Eur

.shop

13,- Eur / rok

bez DPH
od druhého roku 13,32 Eur

.space

13,- Eur / rok

bez DPH
od druhého roku 13,32 Eur

Ako funguje DNS

Na obrázku vyššie je zjednodušený nákres toho, čo sa udeje keď v prehliadači zadáte URL adresu www.luneta.sk.

 1. do webového prehliadača bola vložená linka URL
 2. prehliadač sa opýtal systému na IP adresu – tá sa hľadá v lokálnej cache a súbore hosts
 3. ak sa informácia o preklade adresy nenašla tak sa kontaktuje predvolený DNS server – väčšinou pre bežných užívateľov je jeden priamo v modeme/routri. Tento má vlastnú cache, aby sa opakujúce sa DNS požiadavky nemuseli zakaždým pýtať od nadradených serverov – každý taký záznam má aj svoju dobu expirácie – tj dobu po, ktorej sa z cache odstráni. Niektorým routrom je možné nadefinovať vlasné pravidlá pre DNS záznamy, ktoré neexpirujú..
 4. ak router nevedel sám odpovedať a preložiť doménové meno na IP adresu tak sa opýtal svojho nadradeného DNS servera (u providera) . Tento nadradený server robí v princípe to isté a ak údaje nenájde vo vlastnej cache alebo statických definíciách potom sa pýta nadradeného servera kto je autoritatívnym DNS serverom pre danú zónu.
 5. Ak by router nemal v cache uloženú informáciu o SK autoritatívych serveroch potom sa kontaktuje priamo s root-servermi – tieto vedia potom odpovedať len na to, že kto (ktoré menné servre) sa stará o doménu prvého rádu (napr. *.sk) Root-servre nevedia odpovedať (a ani niesú oprávnené odpovedať) na dopyty o doménach vyšších rádov. Vždy pošlú iba údaj o tom kde sa máme pýtať ďalej..
 6. Keď sme sa dozvedeli mená a IP adresy DNS serverov prvého rádu (pre zónu SK) tak sa týchto možme opýtať ďalej na upresnenie k doménam druhého rádu. Servre nám vrátia len údaj o tom, ktoré NS spravujú záznamy pre doménu. To znamená, že SK-nic eviduje iba 2 až 6 NS pre každú doménu – detaily o doméne sa musíme pýtať tam.
 7. Poďla pravidiel každá doména musí mať aspoň dva NS servre, ktoré sú v iných IP rozsahoch. Prvý server býva primárny a ostatné sú sekundárne (záložné). Každý z nich vie autoritatívne odpovedať na DNS požiadavky k doméne, ktorú spravujú. (Pre porovnanie neautoritatívne odpovede sú tie, ktoré pochádzajú z cache routra alebo cudzieho DNS servera, ktorého sa pýtame na domény, ktoré sám nespravuje.
 8. Získaná odpoveď sa uloží postupne do cache providera
 9. aj do cache routra
 10. a potom sa dostane k webovému prehliadaču, ktorý sa poteší z IP adresy
 11. a priamo sa spojí s webserverom (HTTP – GET)
 12. webserver na IP adrese si zistí či vie požiadavku obslúžiť – teda či má k URL príslušnú definíciu Virtual Host (VH) a podľa toho pošle odpoveď.
Scroll to Top