WEBHOSTING

S rozširujúcim využitím virtualizácie a konsolidácie výpočtových zdrojov do serverov typu blade významne narastá využitie externých diskových systémov. Budovanie Storage Area Network (SAN) riešení nahrádza obťažne manažovateľné lokálne diskové zdroje.

Scroll to Top