IT BEZPEČNOSŤ

Informácie a dáta sú spravidla najcennejším majetkom každej firmy a je jedno v akom odbore podniká. Preto nikoho isto neprekvapí, že bezpečnosť informačných technológií úzko súvisí so dát. Základom dátovej bezpečnosti je v prvom rade zaistenie dát proti strate, ukradnutiu, poškodeniu alebo i kompromitácii. Popri klasických bezpečnostných prvkoch ako je autorizácia prístupu k dátam je možné tieto zabezpečiť využitím zálohovania.

Scroll to Top