Nastavenie pošty Outlook 2010 (en)

Nastavenia pre server mx2.luneta.sk

 

Spustite Outlook 2010, potom zvoľte menu File-> Info -> Add Account

 

Zvoľte manuálnu konfiguráciu nastavení.


Vo voľbe typu účtu zvoľte voľbu pre protokol IMAP

 

V nastavení účtu vložte do políčka "Your Name" meno, ktoré potom bude vidieť ako názov odosielateľa druhá strana, ktorej pošlete email.

Ďalej vyplnte typ účtu IMAP a ako názov servera všade zadajte: mx2.luneta.sk

Ako meno užívateľa pre prihlásenie zadajte znovu svoju emailovú adresu.

Zatiaľ neklikajte na testovanie spojenia ale zvoľte "More Settings".

 

V časti pre odchádzajúcu poštu skontrolujte nastavenia pre autentifikáciu rovnakým menom=emailom a heslom ako pre príjem pošty.

V časti rozšírených vlastností skontrolujte nastavenie šifrovania a portov.

Pre prichádzajúcu poštu zadajte port 143 alebo 993  (SSL)

Pre odchádzajúcu poštu zvoľte port 465 alebo 587  (SSL)

 

Po potvrdení nastavení kliknete na otestovanie pripojenia k účtu (Test Account Settings) a ak sa nevyskytne žiadna chyba, potom môžte uložiť nastavenia.

Ak sa vyskytne chyba, skontrolujte pripojenie k internetu alebo nastavenie antiviroveho programu.

 

Luneta 2016