Nastavenie pošty - porty

Zhrnutie nastavení pre email:

Príjem pošty
variant pripojenia Typ spojenia zabezpečenie číslo portu poznámka
1. IMAP STARTTLS 143 odporúčané nastavenie
2. IMAP žiadne 143  
3. IMAP SSL/TLS 993  
4. POP3 SSL 995  
5. POP3 žiadne 110  
Odosielanie pošty
6. SMTP SSL/TLS 465 odporúčané nastavenie
7. SMTP TLS/Start TLS 587 odporúčané nastavenie
8. SMTP žiadne

25 (2525)

port 25 býva často blokovaný poskytovateľmi internetu

Pri konfigurovaní emailového klienta je nevyhnutné ako meno pre prihlásenie (login name) uviesť celú emailovú adresu (pre príjem i odosielanie pošty). V prípade použitia SSL spojenia je potrebné akceptovať certifikát.

V prípade, že užívateľ zadáva nesprávne meno alebo heslo viac krát po sebe, server bude istý čas blokovať jeho IP adresu - ďalšie pokusy o prihlásenie sa tak nepodaria. Je to ochrana proti brute-force útokom. V prípade nutnosti je možné použit web-mail rozhranie.

 

Pre mailový server mx2.luneta.sk sú k dispozícii nasledovné možnosti pre odosielanie pošty (SMTP):

 
Luneta 2016